Alla on listattu kaikki tänään ja tulevina päivinä mielenkiintoisiksi merkityt aikataulut.

1.10.2023 · 2.10.2023 · 3.10.2023 · 4.10.2023 · 5.10.2023 · 6.10.2023 · 7.10.2023 · 8.10.2023 · 9.10.2023 · 10.10.2023 · 11.10.2023 · 12.10.2023 · 13.10.2023 · 14.10.2023

    HL  HV  IC  LIV  MUS  MV  P  PAI  S  SAA  T  TYO  V  VET  VEV  W 

su 1.10.2023
IC 945 (HKI-KUT), 8:33
S 969 (HKI-KUT), 22:06
IC 980 (KUT-HKI), 22:01
MUS 1941 (TKU-NNL), 9:30
MUS 1942 (NNL-TKU), 10:15
MUS 1943 (TKU-NNL), 11:15
MUS 1944 (NNL-TKU), 12:00
MUS 1945 (TKU-KV), 12:50
MUS 1947 (TKU-KV), 16:26
HL 8431 (HKI-KKN), 8:03
HL 8432 (KKN-HKI), 7:57
HL 8433 (HKI-KKN), 8:33
HL 8434 (KKN-HKI), 8:27
HL 8435 (HKI-KKN), 9:03
HL 8436 (KKN-HKI), 8:57
MV 10403 (JY-PM), 20:14
MV 10420 (ILM-PM), 21:56
VET 11004 (TL-RI), 22:47
VET 11032 (IMT-JTS), 1:05
VET 11037 (JTS-IMT), 22:53
VET 11039 (JTS-IMT), 6:22
VET 11042 (IMT-JTS), 18:44
VET 11063 (ILM-TLV), 15:26
VET 11116 (JSK-TPE), 11:15
VET 11173 (LRS-JTS), 16:29
VET 11218 (PKO-TPE), 9:12
VET 11315 (RI-TL), 12:38
VET 11375 (VSA-RI), 16:01
VET 11382 (KON-ÄM), 6:53
VET 11416 (SKV-ILM), 12:22
VET 11420 (YV-ALH), 17:00
VET 11421 (YV-OU), 7:12
VET 11430 (YV-PHÄ), 7:45
VET 11473 (ALH-KOK), 14:20
VET 11492 (KOK-ALH), 7:40
VET 11542 (OU-YV), 20:25
VET 11805 (KTA-KVLA), 3:00
VET 11807 (KV-KUK), 6:28
VET 11810 (IMT-JTS), 16:00
VET 11824 (KEM-OL), 4:33
VET 11842 (IMT-JTS), 15:06
VET 11846 (RMA-VKA), 7:17
VET 11850 (RI-ILR), 11:03
VET 11851 (TL-TPET), 4:59
VET 11860 (KVLA-MSS), 11:15
VET 11886 (NOK-KON), 10:42
V 12982 (HY-PRV), 8:46
V 12983 (PRV-HH), 11:15
V 12984 (OLLI-HKI), 13:02
V 12985 (HKI-HY), 15:48
VET 17301 (KOO-KVLA), 14:13
T 52228 (PMT-KUK), 14:46
T 52801 (RIT-JTS), 2:19
T 53613 (RIT-VKA), 15:30
T 53653 (RIT-TL), 21:15
T 53683 (LO-RIT), 11:33
T 53692 (RILA-LO), 6:16
T 54006 (VKA-VAR), 23:13
T 54224 (ILM-PMT), 4:56
T 55028 (KON-PMT), 3:33
T 55420 (YV-RIT), 22:55
T 55605 (OLT-SHS), 20:22
T 55761 (ALH-YV), 3:32
T 55763 (ALH-YV), 20:21
T 55801 (KON-OLT), 4:01
T 55803 (JTS-KVLA), 20:02
T 55920 (RMA-VKA), 13:10
T 55922 (RMA-VKA), 14:38
T 55991 (OLT-KEM), 0:04
T 55993 (OLT-KEM), 4:22
T 58003 (YV-OLT), 13:40
T 58107 (PMLA-ILM), 6:12
T 58446 (JY-VKA), 10:40
T 58621 (IKR-KVLA), 10:02
T 58803 (JTS-KVLA), 16:17
VEV 65903 (YKSV-KOK), 2:21
TYO 70205 (VKA-STÖ), 21:30
TYO 70220 (JY-NRI), 20:12
TYO 70837 (II-KEM), 17:50
TYO 71205 (STÖ-VKA), 3:06
TYO 71837 (KEM-LHS), 19:45
TYO 76120 (SIJ-PKO), 14:20
TYO 76121 (TOI-SIJ), 2:10
TYO 76130 (NRM-KOK), 13:12
TYO 76151 (HPK-KRR), 8:30
TYO 79969 (HPJ-NRM), 11:22
ma 2.10.2023
S 53 (HKI-TPE), 20:20
S 853 (SK-VS), 23:10
MUS 1922 (MY-HPK), 8:00
MUS 1923 (HPK-PVI), 11:30
MUS 1924 (PVI-HPK), 13:15
T 7301 (KVLA-VNAT), 11:07
MV 10331 (ILR-TPE), 3:13
MV 10376 (KJÄ-ROI), 10:12
MV 10469 (JY-PM), 0:44
VET 11000 (PSK-KON), 9:32
VET 11032 (IMT-JTS), 15:44
VET 11037 (JTS-IMT), 18:56
VET 11144 (ÄKI-JY), 6:00
VET 11180 (SIJ-ILM), 16:20
VET 11201 (PMT-VAR), 11:29
VET 11205 (KV-JTS), 5:18
VET 11207 (KV-JTS), 23:54
VET 11209 (PMT-KMM), 22:10
VET 11218 (LRS-KVLA), 8:17
VET 11226 (JNS-SMJ), 13:52
VET 11234 (RI-LO), 15:33
VET 11235 (KON-NOK), 7:56
VET 11250 (RI-KRN), 7:33
VET 11253 (KR-RI), 14:14
VET 11308 (KON-YPY), 7:11
VET 11316 (KV-RI), 16:18
VET 11325 (PMT-SIJ), 18:34
VET 11333 (KV-KUK), 13:20
VET 11335 (KV-KUK), 14:16
VET 11362 (KV-IKR), 15:06
VET 11364 (KV-IKR), 0:12
VET 11380 (KON-JNS), 5:42
VET 11407 (OL-KEM), 0:12
VET 11410 (KEM-OL), 15:29
VET 11415 (ILM-SKV), 9:22
VET 11417 (ILM-SKV), 12:18
VET 11421 (YV-OU), 7:56
VET 11425 (PMT-SIJ), 6:35
VET 11447 (HPJ-YV), 6:07
VET 11449 (NVL-YV), 8:30
VET 11475 (ALH-KOK), 20:20
VET 11481 (HYS-KON), 16:15
VET 11483 (ILM-RSU), 20:28
VET 11492 (KOK-ALH), 0:57
VET 11513 (KOK-YV), 21:06
VET 11540 (NOK-YV), 18:10
VET 11542 (OU-YV), 20:00
VET 11552 (ILM-PMT), 6:02
VET 11554 (ILM-PMT), 6:02
VET 11575 (YLY-JNS), 8:00
VET 11577 (ILM-KON), 7:22
VET 11619 (LIS-PTK), 12:34
VET 11623 (LUI-JNS), 14:23
VET 11718 (UIM-JNS), 5:50
VET 11823 (LUI-JNS), 12:47
VET 11832 (UIM-JNS), 9:36
V 12921 (HPK-MY), 6:20
VET 17201 (KVLA-KTA), 7:44
VET 17302 (KVLA-ILR), 4:36
VET 17303 (ILR-KOO), 15:43
T 50314 (IKR-RIT), 14:56
T 50316 (IKR-RIT), 16:33
T 52763 (IMT-KIT), 18:30
T 52853 (RIT-JTS), 2:17
T 52855 (RIT-JTS), 14:14
T 53638 (HL-HNKT), 4:04
T 54048 (SIJ-HGS), 21:00
T 54348 (ILM-ÄKI), 8:43
T 54701 (SUL-PTK), 23:00
T 54707 (SUL-LIS), 9:33
T 55037 (MSS-RSU), 4:08
T 55229 (VKA-KUK), 9:53
T 55420 (YV-SKT), 22:55
T 55529 (VKA-KUK), 9:53
T 55538 (KEM-OLT), 1:37
T 55558 (KEM-OLT), 14:08
T 55568 (KEM-OLT), 3:30
T 55573 (PSK-KON), 21:15
T 55641 (JY-PMT), 16:11
T 55671 (PSK-KON), 9:30
T 55672 (KON-PSK), 5:46
T 55673 (PSK-KON), 21:15
T 55674 (KON-PSK), 17:30
T 55851 (HYS-KON), 16:18
T 55892 (VKA-SK), 14:55
T 55905 (YPY-KON), 9:49
T 55991 (OLT-KEM), 5:21
T 58001 (KOK-OLT), 16:20
T 58316 (KVLA-VKA), 10:33
T 58618 (PTK-UIM), 4:00
PAI 65545 (ITR-ILM), 17:31
VEV 65909 (YKSV-KOK), 4:45
TYO 70243 (KVU-MUL), 8:48
LIV 75195 (HMA-KUV), 17:32
LIV 75196 (MSS-HMA), 16:09
LIV 75197 (KTA-MSS), 15:45
LIV 75198 (KUK-KTS), 14:00
LIV 75199 (HY-KUK), 11:25
TYO 76110 (KV-HMA), 7:30
ti 3.10.2023
IC 21 (HKI-TPE), 6:19
IC 22 (TPE-HKI), 12:00
IC 23 (HKI-TPE), 8:20
IC 24 (TPE-HKI), 16:00
IC 25 (HKI-TPE), 12:20
IC 26 (TPE-HKI), 18:00
IC 27 (HKI-TPE), 14:20
IC 28 (TPE-HKI), 22:00
IC 29 (HKI-TPE), 18:20
S 33 (HKI-TPE), 10:03
S 34 (TPE-HKI), 20:00
S 35 (HKI-TPE), 5:03
IC 36 (TPE-HKI), 11:00
IC 37 (HKI-TPE), 13:20
IC 38 (TPE-HKI), 14:00
IC 40 (TPE-HKI), 7:00
S 41 (HKI-TPE), 7:20
IC 42 (TPE-HKI), 8:00
IC 43 (HKI-TPE), 9:20
S 44 (TPE-HKI), 9:04
IC 45 (HKI-TPE), 11:03
S 46 (TPE-HKI), 13:00
S 47 (HKI-TPE), 15:20
IC 49 (HKI-TPE), 17:20
IC 50 (TPE-HKI), 17:00
IC 51 (HKI-TPE), 16:20
IC 54 (TPE-HKI), 19:00
S 56 (TPE-HKI), 21:00
IC 820 (OL-SK), 5:21
IC 821 (SK-OL), 9:22
IC 822 (ROI-SK), 5:15
IC 823 (SK-ROI), 11:09
IC 824 (ROI-SK), 9:22
IC 825 (SK-OL), 15:13
IC 826 (OL-SK), 13:33
IC 827 (SK-OL), 17:25
IC 828 (OL-SK), 18:08
IC 829 (SK-OL), 21:29
S 833 (SK-OL), 13:09
S 834 (OL-SK), 15:30
S 835 (SK-OL), 8:34
IC 836 (OL-SK), 6:20
IC 837 (SK-ROI), 16:35
IC 838 (OL-SK), 9:16
IC 840 (VS-SK), 4:44
IC 841 (SK-VS), 10:11
IC 842 (VS-SK), 5:44
IC 843 (SK-VS), 12:34
S 844 (VS-SK), 6:44
IC 845 (SK-VS), 14:20
S 846 (VS-SK), 10:35
IC 847 (SK-VS), 18:14
IC 848 (VS-SK), 12:47
S 849 (SK-VS), 20:16
IC 850 (VS-SK), 14:45
IC 851 (SK-OL), 19:09
IC 854 (VS-SK), 16:25
S 856 (OL-SK), 16:11
S 859 (SK-KOK), 19:37
IC 922 (TPE-TKU), 15:10
IC 927 (TKU-TPE), 18:05
HL 9741 (HKI-KE), 0:40
HV 10131 (HKI-KE), 3:35
HV 10140 (KE-HKI), 1:17
HV 10170 (LH-RI), 0:25
MV 10331 (HKI-TPE), 3:29
MV 10341 (SK-VS), 6:53
MV 10342 (VS-SK), 21:50
VET 11000 (PMT-SNJ), 8:01
VET 11005 (JNS-UIM), 4:30
VET 11009 (VKO-JY), 14:20
VET 11123 (IKR-KVLA), 5:50
VET 11136 (NOA-TPE), 5:47
VET 11144 (ÄKI-JY), 10:47
VET 11202 (IMT-LR), 4:18
VET 11206 (VAR-PMT), 8:06
VET 11209 (PMT-KMM), 21:55
VET 11264 (SRJ-JY), 9:40
VET 11282 (TLV-ILM), 10:11
VET 11284 (TLV-ILM), 10:33
VET 11287 (KÖ-TPET), 9:00
VET 11299 (LH-KV), 21:28
VET 11301 (PM-JNS), 11:24
VET 11320 (KON-PTK), 9:53
VET 11333 (RI-LH), 11:53
VET 11357 (TL-TPE), 12:23
VET 11407 (OL-KEM), 20:50
VET 11410 (KEM-OL), 9:38
VET 11417 (ILM-SKV), 12:19
VET 11421 (YV-OU), 7:50
VET 11434 (SIJ-PMT), 13:17
VET 11440 (YV-NVL), 8:37
VET 11445 (YV-HPJ), 15:42
VET 11447 (HPJ-YV), 5:42
VET 11449 (PP-YV), 17:40
VET 11492 (KOK-ALH), 1:56
VET 11499 (PSK-KON), 9:15
VET 11519 (PTK-KON), 2:00
VET 11539 (TPE-NOA), 15:46
VET 11540 (NOK-YV), 20:04
VET 11550 (ILM-PMT), 9:26
VET 11603 (SUL-TPV), 13:32
VET 11618 (PTK-LIS), 3:45
VET 11636 (KIT-IMT), 23:01
HL 19612 (KE-HKI), 3:32
HL 19745 (HKI-KE), 1:51
T 52859 (RIT-JTS), 18:58
T 52962 (SUL-IMT), 10:40
T 52964 (SUL-IMT), 18:33
T 53361 (JY-SRJ), 7:23
T 53426 (JY-TPET), 16:40
T 54201 (KMM-ILM), 0:10
T 54341 (JY-PMT), 0:06
T 54588 (TPV-SUL), 16:10
T 54602 (SUL-PMT), 4:45
T 54692 (SUL-YLY), 0:03
T 54693 (YLY-SUL), 3:00
T 54700 (LIS-SUL), 6:07
T 54701 (SUL-PTK), 22:01
T 54915 (SUL-HÖL), 8:09
T 54922 (HÖL-PLT), 14:07
T 54924 (HÖL-PLT), 14:40
T 55022 (KON-PMT), 16:15
T 55415 (YV-KEM), 23:38
T 55448 (YV-PP), 14:18
T 55457 (NVL-YV), 10:15
T 55550 (UIM-SUL), 23:07
T 55575 (PSK-KON), 21:46
T 55577 (PSK-KON), 9:30
T 55611 (KEM-OLT), 8:34
T 55840 (IMT-KUK), 20:21
T 55855 (RIT-JTS), 1:50
T 55872 (KON-PSK), 4:44
T 55874 (KON-PSK), 17:00
T 55991 (OLT-KEM), 4:17
T 56979 (LR-UIM), 5:49
T 58307 (KON-OLT), 4:33
SAA 64531 (ILR-HKI), 2:55
PAI 65543 (ITR-ILM), 9:38
LIV 75194 (IMKR-SL), 13:55
LIV 75195 (IMT-IMKR), 13:25
LIV 75196 (MKO-IMT), 12:55
LIV 75197 (IMT-MKO), 12:24
LIV 75198 (VNA-IMT), 10:51
LIV 75199 (KVT-VNA), 9:30
ke 4.10.2023
T 7031 (KVLA-HKS), 17:55
T 7339 (HGS-KVLA), 7:42
HV 10106 (KE-HKI), 0:37
HV 10107 (HKI-KE), 4:40
MV 10377 (ROI-KJÄ), 15:45
VET 11038 (IMT-JTS), 1:10
VET 11060 (KKI-TPE), 13:34
VET 11122 (NOK-RAT), 6:54
VET 11143 (JY-SUO), 9:32
VET 11144 (ÄKI-JY), 21:30
VET 11157 (KEM-ROI), 8:34
VET 11170 (TPE-TL), 13:20
VET 11181 (JY-VKO), 14:10
VET 11206 (VAR-PMT), 9:17
VET 11212 (YLÖ-TPET), 14:32
VET 11225 (SMJ-JNS), 13:09
VET 11229 (KV-LRS), 18:22
VET 11231 (SK-HM), 7:50
VET 11245 (LRS-IMT), 5:26
VET 11250 (PKO-TPE), 8:35
VET 11253 (KR-RI), 14:19
VET 11261 (JY-SRJ), 6:39
VET 11305 (ARO-KON), 8:40
VET 11315 (RI-TL), 13:28
VET 11318 (TPE-HL), 16:43
VET 11323 (HL-TPE), 1:20
VET 11325 (PMT-SIJ), 18:41
VET 11337 (KV-KUK), 6:00
VET 11359 (LR-IMT), 20:23
VET 11407 (OL-KEM), 18:07
VET 11417 (ILM-SKV), 13:06
VET 11419 (JNS-PTK), 22:36
VET 11440 (YV-PP), 14:56
VET 11447 (PHÄ-YV), 10:23
VET 11617 (JNS-PTK), 23:50
VET 11634 (KIT-IMT), 0:50
HL 18800 (HKI-HKI), 4:36
T 51225 (VKA-IMT), 16:49
T 52224 (PMT-IKR), 4:10
T 52764 (KIT-IMT), 0:59
T 52776 (IMT-LRS), 4:15
T 53216 (SK-VKA), 22:48
T 53364 (SRJ-JY), 9:29
T 53426 (JY-TPET), 15:35
T 53453 (OV-ÄKI), 13:39
T 53707 (VKA-RMA), 23:55
T 54693 (YLY-SUL), 3:01
T 54700 (PTK-SUL), 4:18
T 55046 (SIJ-KOO), 22:12
T 55225 (VKA-IMT), 16:49
T 55313 (KON-OLT), 1:29
T 55415 (YV-OLT), 23:38
T 55422 (SK-RIT), 13:48
T 55450 (YV-NVL), 7:21
T 55452 (YV-NVL), 6:54
T 55454 (NVL-PHÄ), 8:31
T 55550 (UIM-SUL), 23:22
T 55568 (KEM-OLT), 5:35
T 55641 (JY-PMT), 0:07
T 55681 (VKA-SK), 15:42
T 55760 (KON-PMT), 15:19
T 55761 (ALH-YV), 20:09
T 55770 (KON-PMT), 15:52
T 55777 (SUL-UIM), 17:00
T 55801 (JTS-KVLA), 7:57
T 55808 (IMT-HMA), 14:17
T 55878 (PMT-TPET), 0:18
T 55894 (VKA-SK), 12:36
T 55920 (RMA-VKA), 18:34
T 55971 (LRS-IMT), 15:02
T 55978 (PMT-TPET), 15:23
T 55991 (OLT-KEM), 4:32
T 55993 (OLT-KEM), 8:33
T 55995 (OLT-KEM), 4:49
T 56666 (VKA-HPK), 13:30
T 56667 (HPK-VKA), 17:38
T 58246 (PMT-KUK), 13:27
W 64090 (ILR-HKI), 4:10
W 64191 (HKI-ILR), 0:26
VEV 65914 (KOK-YKSV), 22:10
LIV 75195 (ILO-JNS), 15:20
LIV 75196 (JNS-ILO), 13:26
LIV 75197 (NRLR-JNS), 12:00
LIV 75198 (TKK-NRLR), 11:20
LIV 75199 (PKY-TKK), 8:24
to 5.10.2023
T 7032 (HKS-HMA), 21:55
HV 10080 (LNÄ-LEN), 1:35
VET 11000 (PMT-KVLA), 6:22
VET 11005 (JNS-UIM), 10:12
VET 11032 (IMT-JTS), 1:06
VET 11126 (RI-LH), 12:34
VET 11144 (ÄKI-JY), 17:40
VET 11201 (TPE-PRI), 14:53
VET 11206 (VAR-PMT), 8:14
VET 11226 (JNS-SMJ), 12:01
VET 11235 (KON-NOK), 6:36
VET 11262 (IMT-LRS), 13:37
VET 11282 (RI-KR), 8:59
VET 11308 (KON-ARO), 6:41
VET 11320 (KON-PTK), 15:27
VET 11333 (RI-LH), 5:47
VET 11335 (KV-KUK), 20:20
VET 11340 (LNA-ILM), 10:29
VET 11357 (TL-TPE), 22:43
VET 11416 (PTK-JNS), 14:59
VET 11425 (PMT-SIJ), 6:31
VET 11440 (YV-PHÄ), 8:14
VET 11513 (KOK-YV), 5:38
VET 11552 (ILM-PMT), 21:03
VET 11577 (ILM-KON), 18:11
VET 11616 (PTK-JNS), 14:56
VET 11620 (NRM-JNS), 14:25
HL 19619 (HKI-RI), 4:20
T 51329 (HL-JTS), 13:57
T 52234 (PMT-KUK), 6:29
T 53163 (RIT-ÄKI), 18:14
T 53216 (SK-VKA), 15:56
T 53638 (HL-HNKT), 4:05
T 53707 (VKA-RMA), 23:16
T 54201 (KMM-ILM), 0:10
T 54701 (SUL-PTK), 21:53
T 55313 (KON-OLT), 13:22
T 55415 (YV-OLT), 23:38
T 55457 (PHÄ-NVL), 11:01
T 55459 (NVL-YV), 13:15
T 55552 (UIM-SUL), 12:56
T 55568 (KEM-OLT), 2:38
T 55605 (OLT-SHS), 11:37
T 55650 (ÄKI-PMT), 20:46
T 55704 (OLT-ALH), 18:53
T 55801 (JTS-KVLA), 7:37
T 55910 (PRI-VKA), 0:11
T 55912 (PRI-VKA), 10:39
T 55920 (RMA-VKA), 15:34
T 55971 (LRS-IMT), 15:02
SAA 61160 (HKI-ILR), 7:09
PAI 65546 (ILM-ITR), 18:00
LIV 75196 (TLV-ILM), 17:11
LIV 75197 (OTM-TLV), 15:47
LIV 75198 (LHN-OTM), 12:39
LIV 75199 (JNS-LHN), 7:39
pe 6.10.2023
T 7152 (RMA-KVLA), 14:00
MV 10383 (PMT-ILM), 0:20
VET 11005 (JNS-UIM), 11:10
VET 11006 (UIM-JNS), 6:24
VET 11066 (KSK-SK), 12:52
VET 11114 (NOA-TPET), 7:09
VET 11142 (ÄKI-JY), 21:16
VET 11143 (JY-ÄKI), 18:55
VET 11144 (ÄKI-JY), 10:26
VET 11147 (JY-ÄKI), 18:17
VET 11205 (KV-JTS), 3:38
VET 11207 (KV-LR), 12:10
VET 11222 (PRI-TPE), 22:50
VET 11278 (HPK-TPET), 9:40
VET 11288 (TLV-ILM), 19:04
VET 11362 (KV-IKR), 6:23
VET 11387 (SK-TPE), 15:41
VET 11434 (SIJ-PMT), 13:17
VET 11447 (HPJ-YV), 6:16
VET 11449 (NVL-YV), 16:31
VET 11475 (ALH-KOK), 7:18
VET 11513 (KOK-YV), 8:13
VET 11619 (JNS-PTK), 11:23
VET 11801 (KEM-SHS), 12:16
V 12921 (HPK-SK), 18:27
HL 19880 (LH-HKI), 0:24
T 52040 (KVLA-TPET), 1:15
T 53210 (SK-ÄKI), 11:28
T 54160 (KON-PMT), 12:30
T 54692 (SUL-YLY), 0:06
T 54915 (SUL-HÖL), 8:09
T 54926 (HÖL-PLT), 14:07
T 54928 (HÖL-PLT), 15:00
T 55310 (OLT-TLV), 11:40
T 55313 (KON-OLT), 0:22
T 55433 (HPJ-YV), 8:01
T 55650 (ÄKI-PMT), 20:46
T 55652 (ÄKI-PMT), 2:31
T 55662 (YV-HPJ), 14:55
T 55663 (HPJ-YV), 19:00
T 55680 (HMA-RIT), 17:35
T 55681 (VKA-SK), 20:41
T 55732 (PMT-SUL), 12:28
T 55750 (LR-RIT), 14:03
T 55761 (ALH-YV), 8:22
T 55777 (SUL-UIM), 18:17
T 55801 (JTS-KVLA), 6:28
T 55844 (PMT-JTS), 21:07
PAI 65543 (ITR-ILM), 9:35
VEV 65901 (YKSV-KOK), 14:22
LIV 75197 (R702-HY), 14:17
LIV 75198 (LÄ-R702), 11:56
LIV 75199 (ILM-LÄ), 6:01
la 7.10.2023
MUS 1921 (SK-KSK), 9:10
MUS 1922 (KSK-SK), 15:00
MUS 1952 (SUO-OT), 5:25
MUS 1953 (OT-HAU), 12:00
MUS 1954 (HAU-OT), 14:40
MUS 1955 (OT-SUO), 16:58
T 7339 (HGS-KVLA), 7:12
VET 11069 (TPET-VLP), 11:47
VET 11123 (IKR-KVLA), 9:10
VET 11126 (OV-TPET), 8:18
VET 11131 (RAT-NOK), 15:33
VET 11138 (ÄKI-JY), 10:08
VET 11140 (ÄKI-JY), 19:16
VET 11143 (JY-ÄKI), 20:25
VET 11387 (YV-KOK), 11:04
VET 11440 (YV-NVL), 14:46
VET 11461 (ILM-KRV), 5:05
VET 11492 (KOK-ALH), 5:57
V 12922 (SK-HPK), 18:10
T 52126 (IMT-JTS), 22:37
T 52183 (IMT-PUN), 8:03
T 52224 (PMT-IKR), 4:05
T 52853 (RIT-JTS), 3:57
T 52962 (SUL-IMT), 5:21
T 53401 (VKA-ÄKI), 4:20
T 53415 (VKA-ÄKI), 20:36
T 53493 (VSA-ÄKI), 17:20
T 53505 (HGS-RSU), 15:49
T 53601 (VKA-SK), 2:37
T 54201 (KMM-ILM), 0:10
T 54693 (YLY-SUL), 2:00
T 55407 (YV-OLT), 7:15
T 55415 (YV-KEM), 23:20
T 55503 (HGS-RSU), 15:49
T 55605 (OLT-SHS), 5:49
T 55652 (ÄKI-PMT), 2:16
T 55662 (YV-HPJ), 14:44
T 55831 (PMLA-ILM), 20:03
T 55982 (ÄKI-JY), 22:17
T 55991 (OLT-KEM), 0:01
VEV 65902 (KOK-YKSV), 0:51
su 8.10.2023
P 620 (HY-HNK), 8:35
P 621 (HNK-LPO), 13:20
P 622 (LPO-HNK), 14:10
P 623 (HNK-HY), 15:02
MV 10352 (RI-HY), 7:10
MV 10353 (HY-RI), 21:25
VET 11063 (ILM-TLV), 15:23
VET 11143 (JY-ÄKI), 9:01
VET 11235 (KON-NOK), 19:43
VET 11245 (LO-RI), 9:15
VET 11314 (HA-RI), 13:11
VET 11418 (KPL-ILM), 11:53
VET 11440 (YV-HPJ), 14:47
VET 11477 (ALH-KOK), 14:06
VET 11513 (KOK-YV), 18:33
VET 11590 (ROI-KEM), 11:52
T 52224 (PMT-IKR), 4:09
T 53210 (SK-ÄKI), 11:28
T 54224 (ILM-PMT), 4:56
T 54338 (PMT-ÄKI), 21:46
T 55028 (KON-PMT), 3:33
T 55641 (JY-PMT), 8:07
T 55652 (ÄKI-PMT), 22:31
T 55662 (YV-HPJ), 14:42
T 55738 (PMT-ÄKI), 1:49
T 55810 (ALH-SK), 2:50
T 55812 (ALH-SK), 20:19
T 55922 (RMA-VKA), 14:34
ma 9.10.2023
T 4942 (TPET-VSA), 15:25
T 7301 (KVLA-VNAT), 11:07
HV 10170 (LH-RI), 0:30
MV 10331 (ILR-TPE), 2:39
VET 11008 (UIM-JNS), 8:49
VET 11035 (JTS-IMT), 8:01
VET 11037 (JTS-IMT), 13:15
VET 11042 (IMT-JTS), 6:20
VET 11047 (OL-KEM), 10:39
VET 11049 (OL-KEM), 23:41
VET 11116 (JSK-TPE), 8:44
VET 11143 (JY-ÄKI), 0:56
VET 11147 (RMA-TPE), 7:57
VET 11163 (TPE-HVA), 17:14
VET 11205 (KV-JTS), 18:07
VET 11222 (KUK-KV), 7:38
VET 11226 (JNS-SMJ), 8:16
VET 11243 (LRS-IMT), 8:13
VET 11258 (IMT-LRS), 1:37
VET 11260 (IMT-LRS), 14:34
VET 11264 (SRJ-JY), 9:06
VET 11271 (JR-KV), 16:02
VET 11335 (KV-KUK), 19:39
VET 11337 (KV-KUK), 14:04
VET 11353 (SK-KOK), 14:00
VET 11355 (SK-KOK), 0:29
VET 11357 (TL-TPE), 12:36
VET 11400 (JY-TPE), 6:06
VET 11415 (ILM-KPL), 10:14
VET 11447 (HPJ-YV), 5:55
VET 11449 (NVL-YV), 8:50
VET 11474 (KV-MSS), 21:00
VET 11492 (KOK-ALH), 12:31
VET 11542 (OU-YV), 19:59
VET 11616 (PTK-JNS), 14:56
VET 11636 (KIT-IMT), 23:17
T 53361 (JY-SRJ), 6:41
T 53413 (VKA-JSK), 6:15
T 53638 (HL-HNKT), 4:05
T 54218 (ILM-PMT), 10:27
T 54701 (SUL-PTK), 22:59
T 55036 (TLV-KOO), 20:53
T 55037 (MSS-RSU), 4:08
T 55433 (HPJ-YV), 7:31
T 55611 (KEM-OLT), 12:39
T 55615 (OLT-KEM), 16:54
T 55650 (ÄKI-PMT), 2:30
T 55662 (YV-HPJ), 14:50
T 55682 (YV-SK), 9:16
T 55760 (KON-PMT), 12:29
T 55838 (PMT-ÄKI), 16:04
T 55840 (IMT-KUK), 19:45
T 55844 (PMT-LR), 18:52
T 55881 (HYS-KON), 15:49
T 55930 (OLT-YV), 0:13
T 55980 (ÄKI-JY), 7:24
T 55991 (OLT-KEM), 0:12
VEV 65901 (YKSV-KOK), 3:23
VEV 65902 (KOK-YKSV), 17:51
VEV 65904 (KOK-YKSV), 1:33
VEV 65909 (YKSV-KOK), 4:40
LIV 75195 (HGS-TKU), 14:28
LIV 75197 (NNL-HGS), 12:20
LIV 75198 (TUS-NNL), 11:36
LIV 75199 (HY-TUS), 9:07
ti 10.10.2023
T 4953 (ILR-TPET), 3:59
HV 10125 (ILR-TNA), 4:03
MV 10331 (ILR-TPE), 3:24
VET 11002 (ENO-JNS), 12:22
VET 11033 (JTS-IMT), 23:23
VET 11034 (TUV-SK), 11:23
VET 11035 (JTS-IMT), 7:07
VET 11037 (JTS-IMT), 13:02
VET 11040 (IMT-JTS), 19:13
VET 11047 (OL-KEM), 5:07
VET 11143 (JY-ÄKI), 18:56
VET 11144 (ÄKI-JY), 17:41
VET 11229 (KV-LRS), 19:01
VET 11237 (HMA-KVLA), 5:51
VET 11243 (LRS-IMT), 8:07
VET 11258 (IMT-LRS), 1:37
VET 11264 (KTP-SRJ), 9:10
VET 11306 (KV-LH), 11:53
VET 11307 (TPE-PRI), 12:49
VET 11335 (KV-KUK), 13:39
VET 11351 (SK-KOK), 7:31
VET 11353 (SK-KOK), 15:19
VET 11356 (KV-HMA), 18:24
VET 11359 (LR-IMT), 2:36
VET 11362 (JY-JSK), 13:43
VET 11440 (YV-NVL), 8:38
VET 11442 (YV-HPJ), 15:00
VET 11475 (ALH-KOK), 13:51
VET 11492 (KOK-ALH), 1:47
VET 11494 (KOK-ALH), 17:47
VET 11619 (ENO-PTK), 11:56
VET 11622 (JNS-LUI), 8:45
VET 11634 (KIT-IMT), 0:41
T 52853 (RIT-JTS), 2:17
T 52859 (RIT-JTS), 18:52
T 52964 (SUL-JTS), 9:11
T 53361 (JY-KTP), 5:28
T 53364 (SRJ-JY), 12:55
T 53367 (JY-SUO), 8:04
T 54160 (KON-PMT), 12:30
T 54336 (PMT-ÄKI), 5:37
T 54700 (PTK-SUL), 5:07
T 54701 (SUL-PTK), 22:06
T 54707 (SUL-ENO), 10:15
T 54915 (SUL-HÖL), 8:09
T 55027 (MSS-TLV), 16:58
T 55138 (PEL-KEM), 19:33
T 55433 (HPJ-YV), 7:30
T 55457 (NVL-YV), 10:17
T 55550 (UIM-SUL), 23:03
T 55568 (KEM-OLT), 2:27
T 55650 (ÄKI-PMT), 11:27
T 55652 (ÄKI-PMT), 20:47
T 55654 (ÄKI-PMT), 10:45
T 55662 (YV-HPJ), 14:50
PAI 65543 (ITR-ILM), 9:39
VEV 65901 (YKSV-KOK), 4:58
VEV 65904 (KOK-YKSV), 22:02
LIV 75196 (TKO-PRI), 17:00
LIV 75197 (MN-TKO), 16:21
LIV 75198 (VI-MN), 12:48
LIV 75199 (TKU-VI), 9:55
TYO 79961 (RIT-KYT), 22:01
ke 11.10.2023
VET 11007 (JNS-UIM), 21:57
VET 11035 (JTS-IMT), 9:01
VET 11037 (JTS-IMT), 22:18
VET 11038 (IMT-JTS), 20:51
VET 11042 (IMT-JTS), 16:28
VET 11118 (YV-RAT), 5:51
VET 11143 (JY-SUO), 9:49
VET 11144 (ÄKI-JY), 21:01
VET 11147 (JY-ÄKI), 4:57
VET 11211 (KV-LR), 12:12
VET 11220 (KUK-KV), 19:53
VET 11222 (OV-TPE), 10:28
VET 11235 (KON-NOK), 20:12
VET 11245 (LO-RI), 16:54
VET 11260 (IMT-LRS), 14:20
VET 11261 (JY-KTP), 7:26
VET 11263 (JY-KTP), 6:45
VET 11271 (JY-SUO), 10:48
VET 11327 (HL-TPET), 1:09
VET 11329 (HL-TPE), 10:41
VET 11331 (HL-TPE), 20:43
VET 11340 (LNA-ILM), 11:00
VET 11345 (RI-HL), 17:56
VET 11356 (KV-HMA), 19:34
VET 11358 (TPET-HL), 17:41
VET 11388 (TPE-SK), 18:19
VET 11425 (PMT-SIJ), 6:31
VET 11475 (ALH-KOK), 19:48
VET 11492 (KOK-ALH), 13:45
VET 11494 (KOK-ALH), 0:47
VET 11566 (ILM-SIJ), 19:45
VET 11617 (JNS-PTK), 23:21
VET 11618 (PTK-JNS), 3:34
HL 18740 (HKI-HKI), 23:46
HL 19312 (KE-HKI), 23:49
T 52956 (SUL-IMT), 8:04
T 54348 (ILM-ÄKI), 9:30
T 54692 (SUL-YLY), 7:40
T 54700 (ENO-PLT), 6:16
T 55036 (TLV-KOO), 20:53
T 55046 (SIJ-KOO), 22:12
T 55136 (PEL-SHS), 21:38
T 55364 (KTP-JY), 11:30
T 55415 (YV-OLT), 23:38
T 55538 (KEM-OLT), 0:05
T 55550 (UIM-SUL), 23:23
T 55750 (LR-RIT), 14:05
T 55840 (IMT-KVLA), 14:24
T 55881 (HYS-KON), 15:50
T 55920 (RMA-VKA), 14:48
VEV 65903 (YKSV-KOK), 3:39
LIV 75197 (RMA-TPE), 11:43
LIV 75198 (ATL-RMA), 9:36
LIV 75199 (PRI-ATL), 9:00
to 12.10.2023
HV 10135 (HKI-TNA), 4:04
VET 11001 (PMT-LNA), 8:42
VET 11007 (JNS-UIM), 21:55
VET 11069 (TPET-VLP), 12:21
VET 11123 (IKR-KVLA), 8:46
VET 11147 (JY-ÄKI), 8:44
VET 11170 (TPE-TL), 0:58
VET 11172 (JTS-LRS), 19:45
VET 11220 (KUK-KV), 21:27
VET 11226 (JNS-SMJ), 11:56
VET 11245 (LRS-IMT), 5:27
VET 11250 (PKO-TPE), 9:37
VET 11258 (IMT-LRS), 1:37
VET 11282 (RI-KR), 8:58
VET 11333 (RI-LH), 5:46
VET 11337 (KV-KUK), 0:00
VET 11345 (RI-HL), 12:27
VET 11351 (SK-KOK), 6:22
VET 11357 (TL-TPE), 12:13
VET 11447 (HPJ-YV), 17:02
VET 11460 (KV-HMA), 5:04
VET 11475 (ALH-KOK), 13:35
VET 11492 (KOK-ALH), 17:22
VET 11494 (KOK-ALH), 0:51
VET 11519 (PTK-KON), 4:26
VET 11616 (PTK-JNS), 14:55
VET 11642 (KRM-PMT), 15:49
T 54701 (SUL-LIS), 22:00
T 55027 (MSS-TLV), 16:58
T 55103 (OLT-KEM), 2:16
T 55378 (KON-UIM), 2:30
T 55415 (YV-OLT), 23:38
T 55459 (NVL-YV), 13:16
T 55552 (UIM-SUL), 17:32
T 55568 (KEM-OLT), 1:35
T 55605 (OLT-SHS), 11:38
T 55738 (PMT-ÄKI), 1:49
T 55761 (ALH-YV), 20:17
T 55810 (ALH-SK), 3:04
T 55910 (PRI-VKA), 1:08
T 55920 (RMA-VKA), 15:33
T 55922 (RMA-VKA), 18:36
T 55984 (ÄKI-JY), 10:44
W 64194 (ILR-HKI), 5:01
LIV 75196 (LLH-HY), 15:25
LIV 75197 (KLA-LLH), 13:13
LIV 75198 (JY-KLA), 11:47
LIV 75199 (TPET-JY), 9:10
pe 13.10.2023
T 7122 (KKI-KVLA), 17:19
VET 11003 (ILR-KE), 0:30
VET 11006 (UIM-JNS), 21:39
VET 11018 (KE-ILR), 3:28
VET 11035 (JTS-IMT), 22:58
VET 11101 (KE-HAA), 1:20
VET 11102 (HAA-KE), 1:32
VET 11103 (KE-HAA), 1:40
VET 11104 (HAA-KE), 1:52
VET 11105 (KE-HAA), 2:01
VET 11106 (HAA-KE), 2:12
VET 11107 (KE-HAA), 2:21
VET 11108 (HAA-KE), 2:32
VET 11109 (KE-HAA), 2:41
VET 11110 (HAA-KE), 2:52
VET 11111 (KE-HAA), 3:00
VET 11112 (HAA-KE), 3:10
VET 11114 (NOA-TPET), 7:09
VET 11144 (ÄKI-JY), 9:55
VET 11170 (TPE-TL), 12:40
VET 11211 (TPET-YLÖ), 14:29
VET 11219 (TPE-PKO), 8:50
VET 11222 (KUK-KV), 7:23
VET 11223 (KV-IMT), 14:48
VET 11237 (HMA-KVLA), 6:28
VET 11243 (LRS-IMT), 8:13
VET 11282 (RI-KR), 7:12
VET 11337 (KV-KUK), 19:38
VET 11357 (TL-TPE), 23:06
VET 11358 (KV-HMA), 14:44
VET 11434 (SIJ-PMT), 13:21
VET 11447 (NVL-YV), 15:24
VET 11615 (JNS-PTK), 22:12
VET 11616 (PTK-LIS), 15:07
VET 11617 (LIS-PTK), 0:46
VET 11622 (JNS-LUI), 8:48
T 52040 (KVLA-TPET), 1:15
T 52224 (PMT-IKR), 3:45
T 52228 (PMT-KUK), 14:46
T 54348 (ILM-ÄKI), 9:07
T 54585 (SUL-HÄV), 23:16
T 54692 (SUL-YLY), 0:04
T 54697 (YLY-SUL), 23:05
T 55028 (KON-PMT), 1:42
T 55403 (YV-OLT), 12:00
T 55650 (ÄKI-PMT), 20:46
T 55662 (YV-HPJ), 14:56
T 55704 (OLT-ALH), 18:12
T 55761 (ALH-YV), 8:23
T 55775 (KVLA-HMA), 5:15
T 55920 (RMA-VKA), 14:48
T 55991 (OLT-KEM), 20:36
PAI 65543 (ITR-ILM), 9:37
PAI 65732 (SKM-SIJ), 12:12
VEV 65903 (YKSV-KOK), 3:38
VEV 65904 (KOK-YKSV), 17:49
LIV 75198 (HA-HY), 11:39
LIV 75199 (HY-HA), 9:00
la 14.10.2023
HL 1682 (KTS-KV), 18:12
MUS 1933 (NRM-KON), 9:30
MUS 1934 (KON-NRM), 15:00
T 7339 (HGS-KVLA), 7:12
VET 11000 (PMT-KRM), 12:13
VET 11007 (JNS-UIM), 5:46
VET 11055 (VSA-RI), 20:26
VET 11123 (IKR-KVLA), 9:04
VET 11138 (ÄKI-JY), 10:09
VET 11180 (SIJ-ILM), 12:40
VET 11219 (TPE-PKO), 19:30
VET 11243 (LRS-IMT), 8:24
VET 11254 (PKO-TPE), 9:36
VET 11258 (IMT-LRS), 1:42
VET 11362 (KV-IKR), 6:26
VET 11367 (RI-TPET), 21:25
VET 11430 (YV-PHÄ), 7:33
VET 11475 (ALH-KOK), 13:35
VET 11494 (KOK-ALH), 6:00
VET 11510 (NOK-KON), 16:31
VET 11512 (NOK-KON), 22:18
VET 11603 (SUL-HÄV), 23:18
T 52128 (IMT-JTS), 16:37
T 52224 (PMT-IKR), 4:05
T 53163 (RIT-ÄKI), 18:14
T 53401 (VKA-ÄKI), 22:10
T 53493 (VSA-ÄKI), 17:20
T 53615 (RILA-TL), 10:58
T 53653 (RILA-TL), 21:31
T 53707 (VKA-RMA), 23:56
T 54216 (KRM-PMT), 15:28
T 54586 (HÄV-SUL), 4:11
T 54700 (PTK-SUL), 2:52
T 55313 (KON-OLT), 19:01
T 55601 (YV-OLT), 12:11
T 55605 (OLT-SHS), 5:51
T 55650 (ÄKI-PMT), 20:47
T 55654 (ÄKI-PMT), 22:17
T 55775 (RILA-HMA), 3:03
T 55801 (RIT-JTS), 17:53
T 55810 (ALH-SK), 2:42
T 55831 (PMLA-ILM), 20:11
T 55878 (PMT-TPET), 18:22
T 55922 (RMA-VKA), 22:44
PAI 65547 (ITR-ILM), 18:27

Aikataulu-, kulku- ja kokoonpanotiedot perustuvat Fintrafficin Digitraffic-palvelun avoimeen dataan.
Lisenssi: CC 4.0 BY