Sivuston esittely

Julia on rautatieharrastajien yhteinen junapäiväkirja, johon käyttäjien on mahdollista merkitä havaitsemansa junat. Muut käyttäjät voivat seurata toistensa havaintoja, joita on myös helppo hakea myöhemmin. Juliasta löytyy havaintojen lisäksi Fintrafficin tarjoamaa reaaliaikaista tietoa junien kulusta ja aikatauluista.

Sivuston esittely kertoo Julian eri toiminnoista, sekä minkälaisiin junaliikennettä koskeviin kysymyksiin Julian avulla voi löytää vastauksia. Julian toiminnallisuus on suunnattu erityisesti rautatieharrastuksen tarpeisiin.

Pikahaku

Pikahaku sijaitsee Julian oikeassa yläkulmassa. Tekstikenttään voi syöttää junan numeron, liikennepaikan nimen tai lyhenteen.

Junan sijainti

Pikahaun avulla voi nopeasti selvittää kulussa olevan sijainnin sekä junan mahdollisen myöhästymistilanteen. Syötä junan numero (siis pelkkä numero-osa ilman junan tyyppiä) pikahakukenttään.

Pikahaun tuloksesta voi myös avata suoraan junan reaaliajassa päivittyvän aikataulun.

Hakutuloksista voi valita myös viime aikoina tai tulevina päivinä kulkevan junan aikataulun tai tarkastella junan kulkuhistoriaa.

Tehtävä: Missä juna 265 on tällä hetkellä? Onko juna aikataulussa?

Liikennepaikalle seuraavaksi saapuvat junat

Kirjoittamalla pikahakuun liikennepaikan nimen tai lyhenteen avautuu luettelo liikennepaikalle seuraavaksi saapuvista ja lähtevistä junista. Mikäli juna on kulussa, näytetään junan sijainti sekä tieto, kuinka monta minuuttia juna on myöhässä tai etuajassa. Lähtö- ja saapumisajasta näytetään arvio aikataulunmukaisen ajan lisäksi, mikäli arvio on tiedossa. Mahdolliset perutut junat näkyvät yliviivattuina.

Suodatinpainikkeiden avulla voidaan valita vain yksi tai useita junalajeja näkyviin. Live-painikkeen avulla tämän näkymän saa päivittymään reaaliajassa. Junan aikataulun voi myös avata tarkasteltavaksi napsauttamalla junan numeroa.

Tehtävä: Etsi seuraavat Keravalle saapuvat junat. Onko jokin juna erityisen paljon myöhässä?

Junien aikataulutiedot

Aikataulutietoja löytyy kaikista junista 1.8.2014 alkaen aina noin kymmenen vuorokautta nykyisestä päivästä eteenpäin. HL-junien aikataulut poistuvat kuitenkin kaksi viikkoa junan lähdön jälkeen.

Aikataulujen perushaku löytyy suoraan Aikataulut-välilehdeltä.

Yksittäisen junan aikataulu

Valitsemalla junan lähtöpäivän ja antamalla junan numeron haetaan junan aikataulu. Mikäli aikataulu on menneisyydessä, näkyy aikataulussa junan toteutunut aikataulu sekä vertailu suunniteltuun aikatauluun. Mahdolliset myöhästymissyyt näkyvät myös aikataulussa.

Matkustajajunien osalta on saatavilla lisäksi junan suurin sallittu nopeus osaväleittäin sekä veturin ja vaunuston tiedot.

Liikennepaikan aikataulutiedot

Antamalla liikennepaikan nimen tai lyhenteen ja päivämäärän aikataulujen haussa haetaan kaikki liikennepaikan kautta kulkevat junat valittuna päivänä. Mikäli päivä on kuluva päivä tai menneisyydessä, näytetään lisäksi kunkin junan toteutunut lähtöaika ja ero junan aikatauluun. Mahdollisesti perutut junavuorot on yliviivattu.

Junia voi suodattaa junatyypin perusteella suodatinpainikkeiden avulla. Yksittäisen junan aikataulun voi avata napsauttamalla junaa.

Tehtävä: Selvitä, kuinka monta Pendolino-junaa lähti Tikkurilan asemalta yli viisi minuuttia myöhässä eilen.

Tarkennettu haku

Tarkennetun haun avulla on mahdollista etsiä aikatauluja tulevaisuudesta tai menneisyydestä erilaisten hakuehtojen avulla. Haku voidaan kohdistaa mm. tiettyyn operaattoriin, lähtöpaikkaan, määränpäähän, kauttakulkuasemaan, junatyyppiin tai näiden yhdistelmään.

Tuloksena saadaan hakuehdot täyttävien junien luettelo, josta junan aikataulu voidaan avata.

Tehtävä: Kuinka monta museojunaa (junalaji MUS) ajettiin kesä-heinäkuussa 2015? Entä kuinka monta IC-junaa on vedetty Turkuun Karjaan kautta (lyhenteet KR ja TKU) poikkeuksellisesti Sr1-veturilla?

Graafinen aikataulu

Graafinen aikataulu antaa hyvän yleiskuvan koko rataosan aikatauluista ja liikenteestä. Graafisesta aikataulusta näkee esimerkiksi helposti, millä liikennepaikoilla yksiraiteisella radalla junat kohtaavat.

Menneiltä päiviltä näytetään graafinen aikataulu, jossa näkyy sekä junan suunniteltu että toteutunut aikataulu. Tältä ja tulevilta päivältä näytetään suunnitellut aikataulut. Junista saa lisää tietoa viemällä hiiren aikatauluviivan päälle.

Tehtävä: Tutki graafista aikataulua tiistailta 19.1.2016 Tampereen ja Seinäjoen väliltä. Kuinka monta junaa kohtasi tuona päivänä Ratikylän liikennepaikalla? Löydätkö sellaisia junakohtauksia, jotka tapahtuivat jossain muualla kuin aikataulun mukaisella kohtauspaikalla?

Mielenkiintoisten junien luettelo

Julia poimii junien aikatauluista sellaisia aikatauluja, joita ei ole käytetty kahteen viikkoon ennen junan lähtöhetkeä, ja merkitsee ne mielenkiintoisiksi. Kyseessä on siis juna, joka ei ole säännöllisesti kulussa. Tällaiset aikataulut näkyvät kaikkialla Juliassa punaisella lippukuvakkeella. Mitä punaisempi junan taustaväri on luettelossa, sitä vähemmän aikaa junan lisäämisestä on kulunut.

Luetteloa on mahdollista rajata liikennepaikan tai junatyypin perusteella.

Tehtävä: Lähteekö tai saapuuko Ilmalan ratapihalle (lyhenne ILR) mielenkiintoisia junia lähipäivinä?

Kulkuhistoria

Kulkuhistoriasta on mahdollista katsoa junakohtaisesti, minä päivinä juna on ollut kulussa, sekä kuinka monta minuuttia etuajassa tai myöhässä juna on saapunut määräasemalleen. Viemällä hiiren yksittäisen junavuoron päälle avautuu näkymä mahdollisista myöhästymissyistä. Junan aikataulun voi avata napsauttamalla junavuoron merkintää.

Taulukoiden alapuolella on lisäksi kootusti, kuinka monta kertaa mikäkin eri syykoodi on esiintynyt junalla.

Tehtävä: Tutki junan 1 kulkuhistoriaa. Mitkä ovat viisi yleisintä syytä, jotka ovat myöhästyttäneet junaa? Onko touko-heinäkuussa 2015 ollut jokin tietty syy, joka on toistuvasti myöhästyttänyt junaa? Minkä vuoksi juna on myöhästynyt niin paljon 3.3.2015?

Live

Live-näkymät päivittyvät reaaliajassa välittömästi, kun Juliaan tulee uutta tietoa junien kulusta. Live-näkymät tunnistaa sivun salamakuvakkeesta.

Yleistilanne

Yleistilanne näyttää kaikki sillä hetkellä kulussa olevat junat, niiden sen hetkisen sijainnin sekä eron edellisellä liikennepaikalla aikataulunmukaiseen aikaan. Junia voi suodattaa suodatuspainikkeilla junatyypin mukaan.

Tehtävä: Onko tällä hetkellä kulussa yhtään tavarajunaa, joka olisi vähintään 15 minuuttia myöhässä?

Junan aikataulu

Yksittäisen junan etenemistä voi seurata junan aikataulunäkymässä. Live-välilehden kautta avattuna junan aikataulu päivittyy jatkuvasti junan kulkiessa näyttäen mm. toteutuneet ajat, eron aikataulunmukaiseen aikaan sekä myöhästymisen syyn. Viimeisin liikennepaikka on korostettu vihreällä taustavärillä.

Liikennepaikka

Live-välilehden kautta avattuna voidaan yksittäiselle liikennepaikalle seuraavaksi saapuvia junia tarkastella samalla tavalla kuin pikahaussa, mutta näkymä päivittyy reaaliajassa junien lähestyessä liikennepaikkaa.

Liikennepaikan livenäkymässä voi tarkastella myös yksittäisen liikennepaikan kaikkien raideosuuksien varautumista ja vapautumista. Kustakin raideosuudesta on tieto, mikä juna raideosuudella on tai on ollut ja viimeisimmän tapahtuman kellonaika.

Tehtävä: Löytyykö Helsingin ratapihalta raideosuuksia, joita ei ole käytetty kahteen tuntiin? Entä koko päivänä?

Graafinen aikataulu

Live-välilehden kautta avattu graafinen aikataulu näyttää rataosan reaaliaikaisen liikennetilanteen. Junien toteutuneet aikatauluviivat päivittyvät junan kulkiessa liikennepaikalta toiselle. Näkymän oikeassa reunassa on tapahtumaloki, johon kirjautuu jokaisen junan saapuminen ja lähteminen liikennepaikalta sekä erotus aikataulunmukaiseen aikaan. Vihreä pystyviiva osoittaa nykyhetkeä.

Osalla radoista junan toteutunut aikatauluviiva voi päivittyä myös liikennepaikkojen välillä, jos rataosalla on useampia raideosuuksia liikennepaikkojen välillä. Tällöin vasemmassa reunassa asemien nimien oikealla puolella näkyy punainen piste varatun raideosuuden merkiksi liikennepaikkojen välillä. Vastaavasti asemien kohdalla näkyvät asemien tärkeimmät läpikulkuraiteet ja niiden varautuminen.

Rataosa

Rataosanäkymä esittää yksinkertaistetussa muodossa rataosan raideosuudet liikennepaikkojen välillä sekä liikennepaikkojen tärkeimmät läpikulkuraiteet. Junan kulku näkyy rataosanäkymässä raideosuuksien varautumisena ja vapautumisena.

Junan aikataulun voi avata napsauttamalla junan varaamaa raideosuutta. Liikennepaikan kaikkia raideosuuksia voi tarkastella napsauttamalla liikennepaikan nimeä. Raideosuuksien varautuessa ja vapautuessa tulee niistä oikean reunan tapahtumalokiin merkintä.

Tilastot

Tilastot esittävät junaliikenteestä koostettua tilastotietoa.

Täsmällisyys

Täsmällisyystilasto näyttää, kuinka moni juna on saapunut aikataulussa määräasemalleen. Juna lasketaan myöhästyneeksi, jos se on saapunut vähintään yhtä monta minuuttia aikatauluaan jäljessä kuin myöhästymisrajaksi on asetettu.

Täsmällisyystilastosta voi avata myös luettelon minuuttimääräisesti eniten myöhässä kulkeneista junista halutulla ajanjaksolla tai tarkastella, mitkä junat ovat kulkeneet toistuvasti myöhässä.

Tehtävä: Kuinka monta prosenttia IC-junista on saapunut eilen aikataulussaan (viiden minuutin toleranssilla) perille? Mikä Pendolino-vuoro on saapunut useiten myöhässä viimeisen 30 päivän aikana määräasemalleen?

Hälytykset

Hälytysten avulla Juliasta on mahdollista saada hälytyksiä, kun junaliikenteessä tapahtuu tiettyjen asetettujen ehtojen mukaisia tapahtumia. Hälytykset tulevat joko selaimen kautta, sähköpostilla tai suoraan mobiililaitteeseen Telegram-viesteinä.

Liikennetilanne

Vain rekisteröityneille

Liikennetilannehälytykset tulevat selaimen kautta äänimerkillä sekä ilmoituslaatikolla, vaikkei selain olisikaan sillä hetkellä päällimmäisenä. Riittää, että liikennetilannesivu on auki.

Hälytys voi tapahtua esimerkiksi, kun jokin tietty tai mikä hyvänsä juna saapuu tai lähtee halutulta liikennepaikalta. Risteysasemilla hälytys voidaan sitoa lisäksi junan seuraavaan liikennepaikkaan, jolloin esimerkiksi Hyvinkäältä saadaan hälytys vain Rajamäen suuntaan lähtevistä junista.

Mielenkiintoiset aikataulut

Vain rekisteröityneille

Mielenkiintoisista aikatauluista voi tilata hälytyksen sähköpostiin. Julia lähettää sähköpostia heti, kun uusi hälytysehtoja vastaava mielenkiintoinen aikataulu lisätään. Hälytyksen voi rajata esimerkiksi operaattorin, junatyypin, lähtöpaikan, määränpään, kauttakulkuaseman tai näiden yhdistelmän avulla. Ehtoja vastaavat mielenkiintoiset aikataulut näkyvät myös Julian etusivulla. Lisäksi alle vuorokauden sisällä lähtevistä junista voi saada myös Telegram-viestin suoraan mobiililaitteeseen.

Junavahti

Vain rekisteröityneille

Junavahti lähettää Telegram-viestejä suoraan mobiililaitteeseen, kun haluttu juna lähtee liikkeelle, saapuu tai lähtee joltakin liikennepaikalta. Telegram-tilin liittämisen jälkeen junan aikataulunäkymässä voi painaa oikean yläkulman hälytyspainiketta ja asettaa halutut hälytysehdot. Lisäksi junavahdille voi lähettää vahtipyyntöjä suoraan Telegramissa.

Havainnot

Havainnot ovat sivuston käyttäjien tekemiä havaintoja havaitsemistaan junista. Havaintoihin voi liittää tiedot junan kokoonpanosta sekä linkin toisella sivustolla sijaitsevaan kuvaan. Erityisen mielenkiintoiset tai poikkeukselliset havainnot voi korostaa, jolloin ne näkyvät erikseen mielenkiintoisina havaintoina.

Viimeisimmät havainnot

Viimeisimmät bongatut junat näkyvät rataosittain Havainnot-välilehdellä. Rataosan edessä oleva symbolin väri kertoo, kuinka kauan edellisestä havainnosta on. Havainnosta avautuu lisätietoja napsauttamalla havainnon junanumeroa.

Rekisteröityneille käyttäjille sivun alareunassa näkyy painike, jolla voi lisätä uusia havaintoja.

Omat havainnot

Vain rekisteröityneille

Omat havainnot -näkymä näyttää, missä olet tehnyt eniten havaintoja sekä mistä junista sinulla on eniten havaintoja. Näkymässä on myös luettelo viimeisimmistä tekemistäsi havainnoista.

Havaintojen haku

Vain rekisteröityneille

Hakutoiminnolla havaintoja voi hakea havaintoarkistosta aina vuodesta 2005 eteenpäin. Havaintoja voi etsiä liikennepaikan, junan numeron tai veturin numeron mukaan. Toiminnon avulla voi esimerkiksi etsiä, milloin jokin tietty veturi on viimeksi havaittu, ja missä päin Suomea se on ollut.

Sivuston toiminnallisuutta kehitetään säännöllisesti, joten tällä sivulla olevat kuvat tai tiedot eivät vastaa välttämättä uusinta käytössä olevaa versiota, vaikka sivun tiedot pyritäänkin pitämään ajan tasalla.


Aikataulu-, kulku- ja kokoonpanotiedot perustuvat Fintrafficin Digitraffic-palvelun avoimeen dataan.
Lisenssi: CC 4.0 BY