Syykoodit

Taulukko alla sisältää kaikki käytössä olevat myöhästymisten syykoodit ja niiden selitteet.

Koodi Selite
A Aikataulu ja liikennöinti
A1 Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä
A101 Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, kalusto tai junakokoonpano
A102 Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, lehtikeli/liukkaus
A103 Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, tilapäiset nopeusrajoitukset
A104 Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, sähköradan tehonsyötön rajoitus
A105 Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, turvalaitteista johtuva
A106 Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, muu syy mäkeenjääntiin
A2 Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe
A201 Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, ajoajat ja/tai pysähdysajat kumulatiivisesti suunniteltua pidemmät
A202 Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, liian lyhyt kääntöaika
A203 Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, liian lyhyt veturin vaihtoaika
A204 Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, liian raskas juna pysyäkseen aikataulussa
A205 Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, muu aikataulusuunnittelun virhe
A3 Aikataulu ja liikennöinti: Junaa ei ole ajettu
E Etuajassakulku
E1 Etuajassakulku: Etuajassa lähtö
E101 Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, tulojuna etuajassa
E102 Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, kääntöajan alitus
E103 Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, valmistuminen etuajassa
E104 Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, junan priorisointi
E105 Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, muu syy etuajassalähtöön
E2 Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus
E201 Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus, pieni junakoko
E202 Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus, veturina kulku
E203 Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus, junakohtaus/-ohitus ei toteutunut
E204 Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus, muu poikkeama haetusta kapasiteetista
H Henkilökunta
H1 Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu
H101 Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, veturinkuljettaja puuttuu
H102 Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, konduktööri puuttuu
H103 Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, liikennöitsijän muun henkilökunnan puuttuminen
H104 Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, veturinkuljettaja myöhässä olevasta junasta
H105 Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, konduktööri myöhässä olevasta junasta
H106 Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, liikennöitsijän muu henkilökuntaryhmä myöhässä olevasta junasta
H2 Henkilökunta: Lähtövalmius- tai lähtöpoikkeama-ilmoitus tekemättä
H3 Henkilökunta: Muu henkilökuntasyy
H301 Henkilökunta: Muu henkilökuntasyy, muu liikennöitsijän henkilökuntaan liittyvä syy
H302 Henkilökunta: Muu henkilökuntasyy, muun toimijan henkilökuntaan liittyvä syy
I Muut syyt
I1 Muut syyt: Poikkeukselliset sääolosuhteet
I2 Muut syyt: Lehtikeli tai muu liukkaus
I3 Muut syyt: Ilkivalta tai asiaton radalla liikkuminen
I301 Muut syyt: Ilkivalta
I302 Muut syyt: Asiaton radalla liikkuminen
I303 Muut syyt: Eläin radalla
I304 Muut syyt: Viranomaistoiminta
I4 Muut syyt: Muu syy
J Junan muodostamisen viivästyminen
J1 Junan muodostamisen viivästyminen
J101 Junan muodostamisen viivästyminen: Vaunujen otto/jättö
J102 Junan muodostamisen viivästyminen: Veturin kytkentä/irrotus
J103 Junan muodostamisen viivästyminen: Vaunujen tai veturin siirron viivästyminen
J104 Junan muodostamisen viivästyminen: Jarrujen koettelu
J105 Junan muodostamisen viivästyminen: Häiriö päivystystyössä
J106 Junan muodostamisen viivästyminen: Ylimääräinen vaihtotyö
J107 Junan muodostamisen viivästyminen: Asiakkaan kuormaus-/purkutyö
J108 Junan muodostamisen viivästyminen: Ratapihatyön suunnitteluvirhe
J109 Junan muodostamisen viivästyminen: Muu syy
K Kalusto, moottorijunat ja vaunut
K1 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustopula
K101 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustopula, kalustoa sitoutunut liikaa kunnossapitoon
K102 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustopula, muu kalustopula
K2 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika
K201 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, JKV-vika (moottorijuna)
K202 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, turvalaitevika (moottorijuna)
K203 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, ovivika
K204 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, jarruvika
K205 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, pääkatkaisijavika
K206 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, laakerivika
K207 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, lovipyörä
K208 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, virroitinvika
K209 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, käyttäjävirhe
K210 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, junan katkeaminen
K211 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, vika ohjaamon kiinteässä viestintälaitteessa
K212 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, Edo vika
K213 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, muu kalustovika
K3 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus
K301 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, kiskojarrujen puute/jarrupaino %
K302 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, korvaavan kaluston käyttö
K303 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, kallistusvika Sm3/Sm6
K304 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, ylipaino
K305 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, kalustovika
K306 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, muu syy nopeuden alennukseen
K4 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kytkentä
K401 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kytkentä, moottorijunat
K402 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kytkentä, vaunut
K403 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kytkentä, lumiperä
K5 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Irrotus
K501 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Irrotus, moottorijunat
K502 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Irrotus, vaunut
K6 Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Katsastamaton kalusto
L Liikenteenhoito
L1 Liikenteenhoito: Yhteysliikenteen odotus (jatkoyhteydet)
L101 Liikenteenhoito: Yhteysliikenteen odotus (jatkoyhteydet), yhteysjunan odotus
L102 Liikenteenhoito: Yhteysliikenteen odotus (jatkoyhteydet), muu yhteysliikenteen odotus
L2 Liikenteenhoito: Junakohtaus, edellä kulkeva juna tai ohitus
L201 Liikenteenhoito: Junakohtaus
L202 Liikenteenhoito: Toisen junan edelle päästäminen
L203 Liikenteenhoito: Edellä kulkevan junan ohitus
L204 Liikenteenhoito: Edellä kulkeva juna
L3 Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa
L301 Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa, tuloraide varattu
L302 Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa, risteävät kulkutiet
L303 Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa, ahtaus ratapihalla
L304 Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa, suunnitteluvirhe
L305 Liikenteenhoito: Konflikti ratatyön kanssa myöhässä kulun takia
L4 Liikenteenhoito: Myöhästyminen ulkomailta
L5 Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan
L501 Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan, kalusto rikki
L502 Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan, ei-kaupallinen juna tai ratatyökone rikki
L503 Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan, mäkeenjäänti
L504 Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan, onnettomuus
L6 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus
L601 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, odotetaan koko junaa sen edelliseltä matkalta
L602 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, odotetaan yhdistettävää runkoa
L603 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, veturin odotus myöhässä olevasta junasta
L604 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, saaton viivästyminen johtuen kalusto- tai veturiviasta
L605 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, saaton viivästyminen johtuen junanmuodostuksesta
L606 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, saaton viivästyminen johtuen infraviasta
L607 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, saaton viivästyminen johtuen muusta liikenteestä
L608 Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, junan lähtöön liittyvä muu odotus
L7 Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe
L701 Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, reititysvirhe normaalissa liikennetilanteessa
L702 Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, reititysvirhe poikkeustilanteessa
L703 Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, liikenneohjaajan virhe
L704 Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, määrittelyvirhe automatiikassa
L705 Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, muu liikenteenhoidosta johtuva myöhästyminen
L8 Liikenteenhoito: Liikenteelliset päätökset
M Matkustajapalvelu
M1 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys
M101 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajaruuhka
M102 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajan aiheuttama häiriö
M103 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajan loukkaantuminen tai sairaskohtaus
M104 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, passi- ja tullitarkastus
M105 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, vankien kuormaus ja purku
M106 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajan avustaminen
M107 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, ovien sulkeminen
M108 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajien odotus raidemuutoksen vuoksi
M109 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajien odotus kalustomuutoksen vuoksi
M110 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, muu syy pysähtymisajan ylitykselle
M111 Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, porttirahastus
M2 Matkustajapalvelu: Ylimääräinen pysähdys
O Onnettomuus
O1 Onnettomuus: Allejäänti (ihminen)
O2 Onnettomuus: Allejäänti (eläin)
O3 Onnettomuus: Tasoristeysonnettomuus
O4 Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot
O401 Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, suistuminen ratapihalla
O402 Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, suistuminen linjalla
O403 Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, tulipalot, metsäpalot
O404 Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, junan törmäys muuhun kalustoon
O405 Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, muu onnettomuus
P Liikenteenhoitojärjestelmät
P1 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat
P101 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, JKV/ERTMS-vika
P102 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, baliisi
P103 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, asetinlaite
P104 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, suojastus
P105 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, raidevirtapiiri
P106 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, akselinlaskenta
P107 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, kauko-ohjauksen rajapintaviat
P108 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, opastin
P109 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, vaihde
P110 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, tasoristeyslaitos
P111 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, avattava silta
P112 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, tiedonsiirto
P113 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, virransyöttö
P114 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, laskumäkilaitteisto
P115 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, tunnelitekniset järjestelmät
P116 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, muut kuin radanpidon vastuulla olevat laiteviat
P117 Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, muut laiteviat
P2 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat
P201 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, lähtötietojen puuttuminen
P202 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, tekninen vika lähtövalmiusilmoituksen tekemisessä
P203 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, muu liikennöitsijän vastuulla oleva tietojärjestelmähäiriö
P204 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, ulkopuolisen tahon vastuulla oleva tietojärjestelmä- tai tietoliikennevika
P205 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, liikenteenhallinnan järjestelmien konesalipalvelut
P206 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, liikenteenhallinnan järjestelmien tietoliikennepalvelut
P207 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, liikenteenhallinnan järjestelmien työasemat ja laitteet
P208 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, integraatiopalvelu
P209 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, liikenteenohjauksen tietojärjestelmät
P210 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kapasiteetinhallinnan tietojärjestelmät
P211 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, radanpidolle ja liikennöitsijöille suunnatut tietojärjestelmät
P212 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, ESKO
P213 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, TAKO
P214 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, KAKO
P215 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, MiSO
P216 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, POKA
P217 Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, muut liikenteenohjauksen vastuulla olevat tietojärjestelmähäiriöt
P3 Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö
P301 Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö, kuumakäynti-ilmaisinvika/aiheeton hälytys
P302 Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö, pyörävoimailmaisinvika/aiheeton hälytys
P303 Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö, virrotinkameravika aiheeton hälytys
P304 Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö, muut liikkuvan kaluston valvontalaitehäiriöt
P4 Liikenteenhoitojärjestelmät: Viestintälaite/-yhteysviat
P401 Liikenteenhoitojärjestelmät: Viestintälaite/-yhteysviat, RAILI-palvelu
P402 Liikenteenhoitojärjestelmät: Viestintälaite/-yhteysviat, liikenteenohjauksen viestintävälineet (mm. GSM)
P403 Liikenteenhoitojärjestelmät: Viestintälaite/-yhteysviat, muut viestintälaite/-yhteysviat
R Ratatyö
R1 Ratatyö: Ratatyöt (ennakoidut työt nopeusrajoituksineen)
R2 Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys
R201 Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, konerikko tms.
R202 Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, sääolosuhteet
R203 Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, henkilöresurssit
R204 Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, ratatyön suunnitteluvirhe
R205 Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, ratatyö alkanut myöhässä liikenteen takia
R206 Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, muut syyt sovitun ajan ylitykseen
R3 Ratatyö: Liikennerajoite ratatyön jälkeen
R4 Ratatyö: Ratatyön toteutus poikkeaa suunnitellusta
S Sähkörata
S1 Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö
S101 Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö, laukaisu
S102 Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö, tehon rajoitus
S103 Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö, yleisen sähköverkon vika tai rajoitus
S104 Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö, muu vika mm. virhetoiminto
S2 Sähkörata: Sähköratavika
S201 Sähkörata: Sähköratavika, sähköratarakenne
S202 Sähkörata: Sähköratavika, syöttöasema
S203 Sähkörata: Sähköratavika, erotusjakso
S204 Sähkörata: Sähköratavika, puu tms. sähköratarakenteissa
S205 Sähkörata: Sähköratavika, nostettava ajolanka
S206 Sähkörata: Sähköratavika, muu sähköratavika
T Rata (ratarakenne)
T1 Rata (ratarakenne): Pitkäaikaiset nopeusrajoitukset
T101 Rata (ratarakenne): Pitkäaikaiset nopeusrajoitukset, roudasta johtuvat nopeusrajoitukset
T102 Rata (ratarakenne): Pitkäaikaiset nopeusrajoitukset, muut suunnitellut nopeusrajoitukset
T2 Rata (ratarakenne): Liikenteenohjauksen asettamat nopeusrajoitukset (ratarakenne)
T3 Rata (ratarakenne): Ratarikko / este radalla
T301 Rata (ratarakenne): Ratarikko / este radalla, kiskoviat
T302 Rata (ratarakenne): Ratarikko / este radalla, vika ratarakenteessa
T303 Rata (ratarakenne): Ratarikko / este radalla, muu este (puu, lumieste tms. radalla)
V Vetokalusto
V1 Vetokalusto: Veturipula
V101 Vetokalusto: Veturipula, vetureita sitoutunut liikaa kunnossapitoon
V102 Vetokalusto: Veturipula, muu veturipula
V2 Vetokalusto: Veturivika
V201 Vetokalusto: Veturivika, JKV-vika
V202 Vetokalusto: Veturivika, turvalaitevika
V203 Vetokalusto: Veturivika, vetolaitteen katkeaminen
V204 Vetokalusto: Veturivika, jarruvika
V205 Vetokalusto: Veturivika, vika veturin kiinteässä viestintälaitteessa
V206 Vetokalusto: Veturivika, laakerivika
V207 Vetokalusto: Veturivika, lovipyörä
V208 Vetokalusto: Veturivika, virroitinvika
V209 Vetokalusto: Veturivika, muu veturivika
V3 Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute
V301 Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, sähköveturin vaihto toiseen sähköveturiin
V302 Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, sähköveturin vaihto dieselveturiin
V303 Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, Sm/Dm -> veturivetoinen juna
V304 Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, veturivetoinen juna -> Sm/Dm
V305 Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, veturivika
V306 Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, muu syy nopeuden alennukseen
V4 Vetokalusto: Katsastamaton vetokalusto

Aikataulu-, kulku- ja kokoonpanotiedot perustuvat Fintrafficin Digitraffic-palvelun avoimeen dataan.
Lisenssi: CC 4.0 BY